ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА TUASOLEA.BG

Настоящата Политика за поверителност е в сила от 01.01.2023 г.

Съдържание: 

  1. Въведение
  2. Какви лични данни събираме
  3. Как използваме личните данни
  4. Как събираме лични данни
  5. Споделяне на лични данни с трети страни
  6. Как защитаваме личните данни
  7. Права на субекта на данни
  8. Надзорни органи
  9. Кой носи отговорност за личните данни

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли на TUASOLEA.BG, онлайн платформа(наричана още „Уебсайт“), притежавана и управлявана от АРМАДА МОДА ЕООД, юридическо лице, учредено съгласно законите на Република България, с идентификационен номер 206799673 и номер по ДДС BG206799673. Регистрираният офис и основното място на стопанска дейност се намират на ул. Никола Чучулков 6, 2300 Перник, България, под ръководството на Ивайло Маринов.

В хода на нашата търговска дейност и взаимодействия, АРМАДА МОДА ЕООД е неотклонна в своето посвещение на защитата на личните данни, поверени ни от нашите клиенти(наричани още „Субект на данни“). Разпознавайки изключителната важност на поверителността в съвременното цифрово пространство, тази Политика за поверителност е създадена за да очертае начините, по които събираме, използваме, разпространяваме и защитаваме личната информация, която предоставяте по време на вашето ангажиране с нашия уебсайт и допълнителни услуги.

АРМАДА МОДА ЕООД признава и поема своите задължения съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (Общия регламент относно защита на данните,наричан още ОРЗД или GDPR) обнародван от Европейския съюз, заедно с други съответни законодателни рамки, регулиращи защитата на данните и поверителността. GDPR, представляващ рамка за защита на данните, предоставя на лицата определени неотменими права относно техните лични данни, като едновременно с това налага строги задължения върху контролерите и обработващите данни. Нашите практики за управление на данни са внимателно проектирани да се съобразяват и, когато е възможно, да надхвърлят строгите стандарти, установени от законодателството за защита на данните на Европейския съюз, като по този начин се гарантира целостта, конфиденциалността и наличността на вашите лични данни.

Тази Политика за поверителност е предназначена да предостави на вас, потребителя, прозрачно изложение на нашите протоколи за обработка на данни, потвърждавайки нашата ангажираност към принципите на прозрачност, отчетност и уважение при обработката на вашата лична информация. Нашето обещание е не само да спазваме правните изисквания, установени от GDPR и други съответни закони, но и да бъдем защитаваме вашите лични данни извън минималните законови изисквания, като по този начин осигурим на вашите лични данни най-високо ниво на грижа и защита.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителни разяснения относно тази политика или начина, по който обработваме вашите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас на office@tuasolea.bg или по телефон на +359 884 522 844. Нашият отдаден екип е готов да ви помогне, като гарантира, че вашите взаимодействия с TUASOLEA.BG са както сигурни, така и удовлетворяващи.

2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

В процеса на предоставяне на безпрецедентно обслужване и персонализирано извижяване на нашите клиенти, АРМАДА МОДА ЕООД чрез своята онлайн платформа TUASOLEA.BG, се ангажира със систематичното събиране на определени категории лични данни. Това събиране на данни е интегрално за нашата оперативна ефективност, персонализацията на потребителските преживявания и изпълнението на нашите договорни задължения. Спектърът на събраната информация е очертан както следва:

2.1. Идентифицираща информация

Това включва данни, които улесняват идентификацията на лицата, включително, но не само, имена, пощенски адреси, имейл адреси и телефонни контактни данни. Такава информация е от решаващо значение за обработката и доставката на поръчки, както и за поддържането на ефективна комуникация с нашите потребители.

2.2. Платежни и транзакционни детайли

В съответствие с нашия ангажимент за осигуряване на безпроблемно транзакционно преживяване, ние събираме финансови данни, необходими за обработката на поръчки, включително номера на кредитни карти и платежна информация. Важно да се подчертае нашето спазване на най-високите стандарти за сигурност и съответствие със Стандарта за сигурност на данните в индустрията на платежните карти (PCI DSS) при обработката на такава чувствителна финансова информация.

2.3. Данни за браузване и употреба

С помощта на бисквитки и подобни технологии за проследяване ние внимателно събираме данни, свързани с използването на нашия уебсайт от потребителите. Това включва, но не се ограничава до, посетени страници, разгледани продукти и времето, прекарано на всяка страница, като това ни позволява да персонализираме нашите предложения и да подобрим потребителското преживяване.

2.4. Устройство и техническа информация

За оптимизиране на достъпността на уебсайта и потребителското преживяване, ние събираме данни, свързани с устройствата, използвани за достъп до нашата платформа, включително IP адреси, типове браузъри, специфики на операционните системи и категории устройства.

2.5. Геолокационни данни

Чрез използването на IP адреси и други технологично напреднали средства ние можем да извлечем геолокационни данни, които помагат в персонализирането на услугите и съдържанието въз основа на географското местоположение на нашите потребители.

2.6. Предпочитания и интереси

Чрез анализ на поведението при браузване и покупка, ние получаваме информация за предпочитанията и интересите на клиентите, което улеснява предоставянето на персонализирано съдържание и целенасочена реклама, проектирана да резонира с индивидуалните предпочитания на нашите потребители.

От решаващо значение е да се изясни, че събирането на лични данни от АРМАДА МОДА ЕООД интегрално се извършва с най-голямо уважение към поверителността на нашите потребители, стриктно спазвайки принципите на законност, коректност и прозрачност. Събирането е ограничено до данни, които са директно свързани и необходими за посочените цели, като по този начин се гарантира, че поверителността на нашите потребители е защитена на всяка стъпка от тяхното ангажиране с TUASOLEA.BG.

3. КАК ИЗПОЛЗВАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

АРМАДА МОДА ЕООД, управлението на личните данни, събрани чрез TUASOLEA.BG, се ръководи от ангажимент за обслужване интересите на нашите клиенти и подобряване на техния общ опит с нашата онлайн платформа. Използването на лични данни се основава на принципен подход, като се гарантира, че всяко използване е оправдано от легитимна цел, която съответства на очакванията на нашите потребители и нашите оперативни изисквания. Методите, чрез които използваме вашата информация, включват, но не се ограничават до:

3.1. Обработка и изпълнение на поръчки

Фундаменталното използване на лични данни се отнася до обработката и изпълнението на клиентски поръчки. Идентифициращата информация, заедно с платежните и транзакционните детайли, е незаменима при извършването на продажбени транзакции, изпращането на стоки и предоставянето на поддръжка след покупка.

3.2. Обслужване на клиенти и поддръжка

Ние използваме лични данни за предоставяне на решения във връзка с обслужването на клиенти, включително адресиране на запитвания, решаване на проблеми и улесняване на комуникацията, като по този начин осигуряваме безпроблемно и подкрепящо преживяване за клиента.

3.3. Маркетинг и комуникации

С изричното съгласие на нашите потребители ние провеждаме целенасочени маркетингови инициативи, предназначени да информират нашите клиенти за нови предложения, промоции и съдържание, адаптирани към техните интереси. Това включва, но не се ограничава до, имейл маркетинг, анкети за обратна връзка от клиенти и персонализирани рекламни кампании.

3.4. Подобряване на потребителското преживяване

Чрез анализ на данни за браузване и употреба ние непрекъснато усъвършенстваме нашия уебсайт, за да отговорим на предпочитанията на потребителите, оптимизираме функционалността на уебсайта и въведем персонализирано съдържание и функции, които резонират с интересите на нашата аудитория.

3.5. Сигурност и предотвратяване на измами

Целостта и сигурността на нашата онлайн платформа са от първостепенно значение. В тази връзка използваме потребителски данни за мониторинг на дейности с цел предотвратяване, идентифициране и намаляване на потенциални заплахи за сигурността, като по този начин осигуряваме защита на нашите потребители и техните данни.

3.6. Спазване на законови, регулаторни и нормативни задължения

Спазването на правни, регулаторни и нормативни изисквания налага използването на лични данни за изпълнение на нашите законови задължения, отговаряне на законни искания от компетентни органи и защита на правата и задълженията, заложени в нашите условия за ползване.

3.7. Изследвания и развитие

Информацията, получена от лични данни, улеснява нашите усилия в областта на изследванията и развитието, позволявайки ни да иновираме, подобрим нашите услуги и адаптираме нашите продукти, за да отговорим по-добре на развиващите се нужди на нашите клиенти.

При всяко използване на данни, АРМАДА МОДА ЕООД остава твърдо ангажирана с принципите на минимизиране на данните, ограничавайки използването на лични данни до строго необходимото за постигане на посочените цели. Уверяваме нашите потребители, че техните данни се третират с най-висока степен на грижа, дискретност и спазване на приложимите закони и стандарти за защита на данните.

4. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В организацията на операциите на TUASOLEA.BG и предоставянето на нашите персонализирани услуги, АРМАДА МОДА ЕООД използва различни методологии за събиране на лични данни, като по всяко време се гарантира, че такова събиране се извършва с най-голямо уважение към поверителността и автономията на нашите потребители. Механизмите, чрез които събираме информация, отразяват нашия ангажимент към прозрачност и спазване на приложимите принципи за защита на данните и са очертани какво следва:

4.1. Директни взаимодействия

Основно събираме лични данни чрез преки ангажименти с нашите потребители. Това включва, но не се ограничава до, информация, която предоставяте при правене на покупки, регистриране за акаунт, абониране за нашите бюлетини или комуникация с нашия екип за обслужване на клиенти. Такива взаимодействия са ключови за нашата способност да изпълним вашите заявки и да предоставим персонализирана услуга.

4.2. Автоматизирани технологии и взаимодействия

Докато навигирате през нашата онлайн платформа, ние автоматично събираме определени видове данни относно вашите действия при браузване и модели. Това се постига чрез използването на бисквитки и подобни технологии за проследяване, които записват вашите взаимодействия с нашия уебсайт, като посетени страници, разгледано съдържание и кликнати връзки. Това автоматично събиране е инструментално за подобряване на вашето потребителско преживяване, като ни позволява да разберем предпочитанията на потребителите и да персонализираме нашите услуги съответно.

4.3. Източници от трети страни

Освен информацията, която събираме директно от вас и чрез автоматизирани средства, АРМАДА МОДА ЕООД също може да получава данни за вас от различни източници от трети страни. Те могат да включват нашите бизнес партньори, подизпълнители в технически, платежни и доставчески услуги, рекламни мрежи, доставчици на аналитични услуги, доставчици на информация за търсене и агенции за кредитна информация. Тази информация се съчетава с данните, които вече притежаваме, обогатявайки нашето разбиране за вашите нужди и предпочитания и по този начин улеснява предоставянето на услуги, които са по-близо до вашите очаквания.

4.4. Публично достъпни източници

Също така можем да събираме лични данни от публично достъпни източници, като социални медии и платформи, където сте избрали да направите вашата информация публична. Това събиране се извършва с уважение към вашите настройки за поверителност и предпочитания, като се гарантира, че се използват само данни, предназначени за публично потребление.

Всеки метод за събиране на данни се основава на ангажимент за получаване на вашето съгласие, където е необходимо, уважение към вашите предпочитания за поверителност и гарантиране на законното, справедливо и прозрачно обработване на вашите лични данни. АРМАДА МОДА ЕООД е посветена на гарантирането, че събраните данни са релевантни, необходими и не прекомерни във връзка с целите, за които се обработват, стриктно спазвайки принципите на минимизиране на данните и ограничение на целите.

5. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

В стремежа към предоставяне на безпроблемно преживяване на нашите потребители, АРМАДА МОДА ЕООД може, при определени случаи, да споделя лични данни, събрани чрез TUASOLEA.BG, с избрани трети страни. Това сътрудничество се управлява стриктно съгласно строги протоколи, за да се гарантира продължаващата защита и конфиденциалност на вашите лични данни. Категориите трети страни, с които можем да споделяме вашата информация, и целта на това, включват, но не се ограничават само до:

5.1. Доставчици на платежни услуги

Доставчици на платежни услуги, като Stripe, които са интегрални за сигурната обработка на финансови транзакции, получават достъп до необходимата финансова информация, включително номера на кредитни карти и платежна информация, стриктно с цел улесняване на безпроблемни платежни транзакции.

5.2. Логистични и изпълнителни партньори

За да гарантираме ефективната доставка на стоки, ние си сътрудничим с куриерски и пощенски оператори, както и консолидатори, което налага споделянето на имена, адреси и понякога контактни данни, за да изпълним нашите договорни задължения за доставка към вас.

5.3. Услуги за анализ на данни

Платформи като Google Analytics ни помагат да разберем моделите на употреба на уебсайта, което изисква достъп до анонимизирани или псевдонимизирани данни като IP адреси и поведение при браузване, като по този начин ни позволява да подобрим потребителското преживяване и предлаганите услуги.

5.4. Маркетингови и рекламни партньори

Ние си сътрудничим с платформи и агенции, които подкрепят нашите маркетингови кампании, включително, но не само, Google AdWords и Facebook Ads, като се гарантира, че всяка споделена информация се използва в съответствие с вашите предпочитания и интереси.

5.5. Доставчици на облачно съхранение и хостинг

Нашата цифрова инфраструктура, хоствана от услуги на трети страни, налага съхранението на данни на сигурни сървъри, управлявани съгласно строги протоколи за сигурност на данните, за да се гарантира целостта и конфиденциалността на данните.

5.6. Инструменти за поддръжка на клиенти (CRM)

За предоставяне на ефективно и отзивчиво обслужване на клиенти, ние използваме платформи на трети страни, които могат да обработват данни като имена, електронни пощи и история на комуникацията, под строги споразумения за конфиденциалност.

5.7. Инструменти за управление (ERP)

За предоставяне на своевременна обработка на поръчки и подобряване на организационните  процеси, ние използваме платформи на трети страни, които могат да обработват всички лични данни, включително финансова информация, идентифицираща информация, история на покупки и др., под строги споразумения за конфиденциалност.

5.8. Мрежи за доставка на съдържание (CDN):

За оптимизиране на производителността на уебсайта, CDN-ите могат да обработват данни като IP адреси за ефективна доставка на съдържание, подобрявайки потребителското преживяване чрез подобрени времена за зареждане и надеждност.

5.9. ИТ и услуги за сигурност

За защита на нашите цифрови активи и потребителски данни, ние си сътрудничим със специализирани доставчици на услуги, които могат да получат достъп до данни, когато е необходимо, с цел въвеждане на здрави мерки за сигурност и поддържане на целостта на системата.

Всяко ангажиране с трети страни е подкрепено от строги Споразумения за обработка на данни (DPA), които изискват спазване на законите за защита на данните, еквивалентни на тези, които АРМАДА МОДА ЕООД спазва. Тези споразумения гарантират, че трети страни прилагат адекватни мерки за защита, третират вашите данни с най-голяма грижа и конфиденциалност и за никаква друга цел освен тези, за които изрично са се съгласили.

Освен това, в случай на трансгранични трансфери на данни, особено извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), АРМАДА МОДА ЕООД се ангажира с прилагането на подходящи мерки за защита, както е предписано от GDPR и други приложими регулации, гарантирайки, че вашите лични данни остават защитени в съответствие с най-високите стандарти за поверителност и защита на данните.

Ние уверяваме нашите потребители, че всяко споделяне на информация с трети страни се извършва с внимателно обмисляне и единствено с цел подобряване на качеството на предоставяните от нас услуги и продукти. Ние оставаме ангажирани към принципите на прозрачност и отчетност във всички наши практики за обработка на данни и сме посветени на защитата на поверителността на нашите клиенти във всеки аспект на нашата дейност.

6. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В АРМАДА МОДА ЕООД, защитата на личните данни, събрани чрез нашата онлайн платформа TUASOLEA.BG, не е само регулаторно изискване, но и основен принцип на нашата оперативна етика. Ние сме напълно наясно с доверието, което нашите потребители ни оказват, когато предоставят своята лична информация и в знак на признание на това доверие, сме въвели стабилна рамка от мерки за сигурност, предназначени да предпазят от неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожение на лични данни. Нашият обхватен механизъм за сигурност включва:

6.1. Криптиране на данни

Използвайки най-съвременната технология Secure Socket Layer (SSL), ние гарантираме, че всички данни, предавани между нашите потребители и нашата платформа, са криптирани, като по този начин защитаваме конфиденциалността и целостта на личната информация по време на предаването.

6.2.Контрол на достъпа

Достъпът до личните данни в нашата организация е строго регулиран, като се гарантира, че само упълномощен персонал с легитимна бизнес нужда има достъп. Това се осигурява чрез строги механизми за контрол на достъпа, включително политики за силни пароли, многофакторна автентикация и контрол на достъпа въз основа на роли.

6.3. Редовни одити и оценки за сигурност

За да се предотвратят потенциални уязвимости и да се гарантира продължаващата ефективност на нашите мерки за сигурност, провеждаме редовни одити и оценки на нашите практики за обработка на данни и инфраструктура, като се ангажираме с външни експерти, където е необходимо, за да получим непредубедени възгледи.

6.4. Минимизиране на данните

Спазвайки принципа за минимизиране на данните, ние гарантираме, че се събира, обработва и съхранява само необходимото количество лични данни, за определената цел и продължителност, като по този начин се намалява потенциалното въздействие на всяко нарушение на данните.

6.5. Сигурна обработка на плащанията

В нашия ангажимент за гарантиране на сигурността на финансовите транзакции, ние си партнираме с лицензирани доставчици на платежни услуги, които спазват Стандарта за сигурност на данните в индустрията на платежните карти (PCI DSS), като по този начин се гарантира, че платежната информация се обработва в сигурна среда.

6.6. Анонимизация и псевдонимизация

Където е възможно, ние използваме техники като анонимизация и псевдонимизация на данни, за да намалим рисковете, свързани с обработката на данни, като по този начин подобряваме поверителността и сигурността на данните на потребителите.

6.7. Сигурни практики за програмиране

Нашият екип за разработка спазва сигурни практики за програмиране, за да се предпази от общи уеб сигурностни уязвимости като SQL инжекция, крос-сайт скриптинг (XSS) и крос-сайт заявка за фалшификация (CSRF), гарантирайки устойчивостта на нашата цифрова платформа срещу злонамерени атаки.

6.8. Редовни софтуерни актуализации

Ние поддържаме сигурността на нашия уебсайт, като гарантираме, че всички софтуерни компоненти се актуализират редовно, като по този начин се намалява рискът от известни уязвимости.

6.9. Обучение и осведоменост на персонала

Разбирайки, че човешкият фактор играе ключова роля в сигурността на данните, инвестираме в редовни програми за обучение и осведоменост за нашия персонал, давайки им необходимите знания и инструменти за идентифициране и предотвратяване на потенциални заплахи за сигурността.

6.10. Резервно копиране и възстановяване

За да гарантираме наличността и устойчивостта на нашите системи, изпълняваме обхватни процедури за резервно копиране и възстановяване при бедствия, което гарантира продължаването на нашите услуги и целостта на данните на потребителите в случай на непредвидени обстоятелства.

6.11. Споразумения за обработка на данни

При ангажиране с доставчици на услуги от трети страни, ние изпълняваме строги Споразумения за обработка на данни, които изискват спазване на същите високи стандарти за защита на данните и сигурност, които ние поддържаме, гарантирайки единен фронт в защитата на вашите лични данни.

В формулирането и изпълнението на тези мерки за сигурност, АРМАДА МОДА ЕООД остава ръководена от принципите на пропорционалност и необходимост, като се гарантира, че нашата сигурностна позиция съответства на нивото на риск, свързано с предприетите дейности по обработка на данни. Нашият ангажимент към сигурността на вашите лични данни е непоколебим и ние постоянно търсим начини за подобряване на нашите мерки за сигурност в отговор на развиващия се пейзаж на заплахи и уязвимости.

7. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В признание на вътрешната стойност и личния характер на събраните данни, АРМАДА МОДА ЕООД, чрез своята дейност на TUASOLEA.BG, признава и поддържа набор от права, предоставени на нашите потребители съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други съответни закони за защита на данните. Тези права са предназначени да ви предоставят по-голям контрол и прозрачност над вашите лични данни и включват:

7.1. Правото да бъдете информирани

Вие притежавате безусловното право да получавате ясна, прозрачна и лесно разбираема информация за това как използваме вашите лични данни и вашите права. Това е основният етичен принцип, който ръководи тази Политика за поверителност.

7.2. Правото на достъп

Имате право да получите достъп до вашите лични данни (ако ги обработваме) и друга определена информация (подобна на тази, предоставена в тази Политика за поверителност). Това е така, за да сте информирани и да можете да проверите, че използваме вашата информация в съответствие с законодателството за защита на данните.

7.3. Правото на коригиране

Ако вашите лични данни са неточни или непълни, имате право те да бъдат коригирани или допълнени без ненужно забавяне.

7.4.Правото на изтриване (известно също като Правото да бъдеш забравен)

В определени обстоятелства имате право вашите лични данни да бъдат изтрити или премахнати от нашите системи, при условие че няма убедителна причина за тяхното продължаващо обработване.

7.5. Правото на ограничаване на обработката

При определени условия имате право да „блокирате“ или спрете допълнителното използване на вашите лични данни, като по този начин ограничите начините, по които можем да използваме вашата информация.

7.6. Правото на преносимост на данните

Това право ви позволява да получавате и повторно използвате вашите лични данни в различни услуги за вашите собствени цели. То се прилага при определени обстоятелства, по същество позволявайки ви да премествате, копирате или трансферирате лични данни лесно от една ИТ среда в друга по безопасен и сигурен начин.

7.7. Правото на възражение

 Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни, базирана на легитимни интереси, директен маркетинг (включително профилиране) и обработка за целите на научни/исторически изследвания и статистика.

7.8. Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилирането

Имате право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици за вас или по подобен начин ви засяга значително.

АРМАДА МОДА ЕООД е ангажирана с пълното спазване на тези права в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас, използвайки данните, предоставени в тази политика. Ще отговорим на вашето искане в съответствие със сроковете, определени от GDPR и друго съответно законодателство, като предоставим обяснения, когато е необходимо, ако не можем да изпълним някое искане.

8. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

В случай че имате някакви опасения или жалби относно начина, по който вашите лични данни са били обработени отАРМАДА МОДА ЕООД, имате право да подадете жалба до съответния Надзорен орган. За нашата дейност в Европейския съюз, по-специално в България, компетентният Надзорен орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839 E 23.377495
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

КЗЛД следи за спазването на законите за защита на данните, разследването на твърдения за нарушения и налагането на санкции при необходимост. Насърчаваме нашите потребители първоначално да се свържат директно с нас, тъй като сме изцяло ангажирани с мирното и ефективно решаване на всякакви въпроси или опасения, свързани с обработката на вашите лични данни. Въпреки това, ако се чувствате недоволни от изхода или обработката на вашата жалба, обръщането към Надзорния орган е ваше право съгласно GDPR, което осигурява допълнителен надзор и защита за вашите права относно личните данни.

9. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът на данни е

търговско дружество АРМАДА МОДА
със седалище ул. „Никола Чучулков” 6; Перник, ПК 2300; България,
ЕИК по Булстат: 206799673.
ДДС номер: BG206799673

Можете да се свържете с нас с всякакви въпроси, свързани със защитата на данните, като ни изпратите имейл на office@tuasolea.bg